Kop

Contributie

EHBO Vereniging Zwartemeer is een vereniging vóór en dóór vrijwilligers. De meeste leden hebben het volledige EHBO-diploma, inclusief bediener AED. Een aantal leden heeft alleen het certificaat reanimatie en bediener AED. Derhalve kent EHBO Vereniging Zwartemeer twee contributiebedragen:

Het contributiebedrag vanaf het verenigingsjaar 2018/2019 is als volgt vastgesteld:


€ 37,00

voor diploma EHBO

€ 12,00

voor certificaat reanimatie en bediener AED

Nieuwe leden die zich gedurende het verenigingsjaar aanmelden betalen hun contributie voor aanvang van de herhalingslessen. U krijgt hier omstreeks juli voor het komende seizoen een nota van thuisgestuurd. Pas na ontvangst van de betaling van de contributie bent u definitief als lid ingeschreven.

LET OP: Leden dienen de contributie na ontvangst van de nota (omstreeks juli) binnen 30 dagen te voldoen.
Elk lid is zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de contributie, ook al wordt deze door de werkgever betaald.

Indien de contributie niet binnen 30 dagen is betaald, volgt een 1e herinnering. Na de 2e herinnering brengen wij 10% extra in rekening. Dit komt doordat we extra kosten moeten maken om deze herinneringen te versturen.

Voor vragen over de contributie van EHBO Vereniging Zwartemeer en/of overige vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met mevrouw Bertha Heidotting, penningmeester van de vereniging.

E-mail: penningmeester@ehbozwartemeer.nl

Bankrekening contributie: NL02RABO0332320758

Pagina laatst bijgewerkt op 09-10-2018
P & P Webdesign