Kop

Informatie over EHBO-vereniging Zwartemeer

De vereniging draagt -volgens de statuten- de naam: "EHBO vereniging Zwartemeer".

Het doel van de vereniging is al datgene te bevorderen wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van EHBO cursussen voor beginners als ook het organiseren van EHBO herhalingslessen voor haar leden die reeds in het bezit zijn van het diploma Eerste Hulp. Verder zijn leden van de vereniging regelmatig aanwezig als hulpverlener bij evenementen. Dit gebeurt op aanvraag van de organisatie van zo'n evenement, aangezien de aanwezigheid van gediplomeerde EHBO-ers vaak verplicht is bij bepaalde evenementen.

De vereniging telt ongeveer 29 leden met een EHBO-diploma en bij ons volgen 9 mensen de herhalingslessen voor reanimatie en bediener AED. EHBO-vereniging Zwartemeer is aangesloten bij het Oranje Kruis.

Het "verenigingslokaal" van de vereniging is in dorpshuis De Meerstal, De Blokken 41, 7894 CH Zwartemeer.

In dit lokaal worden de alle EHBO-lessen verzorgd.

Pagina laatst bijgewerkt op 09-10-2018
P & P Webdesign